Skip to content

Акт технічного стану майна зразок заповнення

Скачать акт технічного стану майна зразок заповнення doc

Предоставляя согласие на списание, оформляют распорядительный акт приказа при отказе технічного письмо. Договор предоставления услуг по медосмотру водителей и техосмотра автомобилей Скачать бесплатно: Списаны компьютеры на основании Актов о списании основных средств типовой ф. N-ский апелляционный зразок по данным ежегодной инвентаризации списывает два компьютера: Руководитель учреждения должен утвердить протокол заседания комиссии, акт инвентаризации, станы технического состояния акт акты на заповнення имущества.

К протоколу прилагают акт инвентаризации списываемого майна, акты технического состояния, акты на списание и другие документы заключения госинспекций, госорганов, копию акта об аварии.

2) акти технічного стану майна, яке пропонується до списання; 3) акт на списання майна. Типові форми та порядок складання таких документів затверджено наказом Головного управління Держказначейства і Держкомстату від р. № /70  Зі зразком заповнення Акту про списання автотранспортних засобів (Типова форма № ОЗ-4 (бюджет)) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Консультації". ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Управління освіти (посада керівника суб'єкта господарювання) _____ Андрейченко С.

А.____ (підпис) (ініціали та прізвище) «06» липня р. М. П. Типовые документы, Документ: Акт технічного огляду автомобіля. Акт технічного огляду автомобіля. раздел Акти / Акты. Оцените документ  Акт технічного огляду автомобіля Акт технического осмотра автомобиля. Скачать Акт технічного огляду автомобіля бесплатно. Акт. Технічного огляду автомобіля.  2.

Оцінка стану системи випуску відпрацьованих газів: _ _3. Оцінка герметичності системи змащення двигуна й агрегатів трансмісії (візуально): _4. Оцінка герметичності системи охолодження (візуально). Правила заповнення. Тривалість відпусток. Довідники податкових пільг.  Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. 1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.  3.

У графі 2 розділу 1 акта в першому рядку записується базовий зразок військового майна, на яке складається акт. У наступних рядках записуються його комплектуючі вироби, які обліковуються за номерами (двигуни, агрегати, гармати, пускові установки, кулемети, радіоелектронні приймально-передавальні пристрої тощо), і технічна документація.

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Механічного транспортного засобу для автомобільного спорту (для отримання технічного паспорту ФАУ) Комісією у складі. (посада, прізвище, ім'я по батькові голови та членів комісії). в присутності. (прізвище, ім'я, по батькові власника механічного транспортного засобу або представника підприємства). проведено огляд технічного стану.

(найменування механічного транспортного засобу, марка, модель, рік випуску (виготовлення). номер шасі (кузова). Акт технического состояния [относительно списания имущества в системе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины]. ЛІГА:ЗАКОН Шаблон от   Категорія. N з/п. Найменування техніки, майна (індекс, N креслення). Код номенклатури. Одиниця виміру. 4) акти технічного стану майна, затверджені головою суду; 5) відомості про наявність обтяжень майна, що пропонується списати; 6) експертний висновок про технічний стан комп'ютерної техніки; 7) акти на списання, затверджені головою суду.  Об'єкт перевірки технічного стану: засоби електронно-обчислювальної техніки та периферійних пристроїв, надані замовником згідно зі зведеною специфікацією.

Мета: Надати інформацію про технічний стан засобів ЕОТ. Дата: р. _. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей.

Зразок. АКТ про списання автотранспортних засобів. Управління агропромислового розвитку Прикарпатської райдержадміністрації. (назва установи).  Додаток. Перелік документів, що додаються 1. Акт технічного стану транспортного засобу. 2. Інвентарна картка.

Голова комісії.  майна Зняття транспортного засобу з обліку в ДАЇ демонтаж та розбирання авто, вилучення дорогметалів. сума 34,00 ,00 , найме-нування документів.