Skip to content

Акт службового розслідування державних службовців

Скачать акт службового розслідування державних службовців doc

державних службовців, крім випадку, визначеного абзацом п'ятим цього пункту; осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування щодо яких встановлюються дисциплінарними статутами або іншими нормативними актами.  9.

Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд керівника органу в одному примірнику. Відповідно до частини 2 статті 71 Закону № службове розслідування стосовно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В», — дисциплінарна комісія в державному органі.  У разі потреби цей строк може бути продовжено суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.

До участі в проведенні службового розслідування суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної. Державний службовець, стосовно якого проведено службове розслідування, повинен підписати акт службового розслідування. З актом ознайомлюється особа, стосовно якої проводиться службове розслідування та керівник органу державної влади де працює державний службовець. Акт за результатами службового розслідування направляється посадовій особі яка прийняла рішення щодо проведення службового розслідування.

Посилання: Постанова Кабінету Міністрів України від № "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або о. державних службовців, крім випадку, визначеного абзацом п'ятим цього пункту; осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування щодо яких встановлюються дисциплінарними статутами або іншими нормативними актами.  9.

Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд керівника органу в одному примірнику. На перший погляд механізм проведення службового розслідування в державних органах та органах місцевого самоврядування однаковий і однаково регламентується Порядком № , але це не так. У державних органах передбачено проведення службового розслідування з метою: 1) захисту прав держслужбовця на державну службу та усунення перешкод в їх реалізації (регламентовано ст.

(Верховна Рада України) Про затвердження Порядку проведення службового розслідуванняКабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від № Державний службовець, стосовно якого проведено службове розслідування, повинен підписати акт службового розслідування. З актом ознайомлюється особа, стосовно якої проводиться службове розслідування та керівник органу державної влади де працює державний службовець.

Акт за результатами службового розслідування направляється посадовій особі яка прийняла рішення щодо проведення службового розслідування.

Посилання: Постанова Кабінету Міністрів України від № "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або о. Урядом визначено порядок проведення службового розслідування відповідно до нової редакції Закону України "Про державну службу".

Так, Уряд затвердив Порядок проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу. Новий порядок проведення службового розслідування визначає механізм проведення службового розслідування стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу за фактом подання ска.