Skip to content

Акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок

Скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок doc

Акт перевiрки заземлення. Правила безпеки пiд час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освіти.  Стенди Постiйної експозицiї: державна символіка; портрети видатних учених галузі; правила поведінки учнiв у кабiнетi; розклад роботи кабiнету; правила безпеки життєдiяльностi; правила протипожежної безпеки; основнi етапи розвитку галузi з обов’язковим виділенням здобутків української науки i технiки; довiдковi матеріали, перелік основних клавіатурних командних комбiнацiй тощо (у вигляді плакатiв i таблиць); схема ЛОМ кабiнету; схема ЛОМ навчального закладу; зразки апаратних складових обчислювальних систем.

акт перевірки заземлення. акт дозволу на проведення занять (щорічно). паспорт кабінету інформатики. аналітична довідка про стан інформатизації, комп’ютеризації та ефективності використання ІКТ у НВП у н.р.

санітарний паспорт кабінету інформатики. районна програма «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти Вільнянського району на рр”. план заходів виконання районної програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти Вільнянського району на рр”. положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх нав.

5. Акт перевірки заземлення. 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.  Стенди Постійної експозиції: • державна символіка; • портрети видатних учених галузі; • правила поведінки учнів у кабінеті; • розклад роботи кабінету; • правила безпеки життєдіяльності; • правила протипожежної безпеки; • основні етапи розвитку галузі з обов'язковим виділенням здобутків української науки і техніки; • довідкові матеріали, перелік основних клавіатурних командних комбінацій тощо (у вигляді плакатів і таблиць); • схема ЛОМ кабінету; • схема ЛОМ навчального закладу; • зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Скачати Акт На ввід кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в експлуатацію від Комісія в складі зав. кабінетом інформатики та інформаційно-комунікаційних т.

Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Паспорт кабінету інформатики Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики   Перспективний план роботи кабінету інформатики - Зразок Схема локальної мережі кабінету інформатики (ЛОМ) - Зразок Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи - Зразок Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики - Зразок провела перевірку готовності кабінету інформатики до нового н.р.

Комісія встановила: Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики. У наявності. Паспорт кабінету. У наявності. Приміщення кабінету інформатики на 10 робочих місць із ПК площею. 48 м2. Відповідає Державним санітарним правилам і нормам «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» (ДСанПІН ).

Устаткування кабінету ПК. Кабінет оснащений ПК марки (Celeron Dual Core E 2,70 GHz / Мб ОЗП / Gb). 5. Акт перевiрки заземлення. 6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. 7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйно комунiкацiйних технологiй навчання.  • схема ЛОМ кабiнету; • схема ЛОМ навчального закладу; • зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Змiнної експозицiї: • матерiали до тем, що вивчаються; • матерiали про вчених; • матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйно ко мунiкацiйних технологiй; • результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв; • кращi роботи учнiв.

Акт перевiрки заземлення. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах інформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйноокомунiкацiйних технологiй навчання.  зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змiнної експозицiї: матерiали до тем, що вивчаються.