Skip to content

Акт опису й арешту майна зразок

Скачать акт опису й арешту майна зразок doc

Акт и приложения оглашены судебным приставом-исполнителем вслух. Передача имущества новому хранителю осуществляется по акту приема-передачи имущества. Акт о наложении ареста описи имущества Образцы по теме: Накласти арешт на все майно, що належить найменування боржника 2.

опису й арешту майна. ((((закінчено. хв. хв. _ року опис:розпочато_ год. _ год. ____ (місце складання акта (повна адреса).  Копію акта опису та арешту майна отримав (прізвище та ініціали осіб, яким вручено копію акта під розписку, із зазначенням серії та номера копії).

Сторонам роз’яснено їх право на оскарження дій державного виконавця у начальника органу державної виконавчої служби в суді. Державний виконавець. АКТ опису й арешту майна.

"___" _ _ року. опис: розпочато _ год. _ хв. закінчено _ год. _ хв.  Описано і накладено арешт на таке майно: N з/п. Назва кожного описаного предмета і його відмінні ознаки (відмітки про опечатування). Оцінка. Усього майна описано на суму: (літерами). Описане майно буде передане для реалізації не раніше "___" _ року. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користуватися ним: _види, обсяги і строк обмеження) _.

від 17 жовтня р. № Зразок. АКТ. опису майна, в тому числі житла дитини, яка потребує опіки, піклування. Цей опис майна, що залишилося _. (зазначити причину складання опису). _складено ____ _ __ р.  Стан майна. Підтвердний документ.

Усього. Посадові особи, які склали акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). Особи, у присутності яких складено акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище).

Размер: Mb.; України від 25 квітня року n /5, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня року n /5.

Головна Інші позовні заявиПозовна заява про виключення з акту опису майна та звільнення з-під арешту. Понеділок, 21 травня   Останні зразки документів. ПОЗОВНА ЗАЯВА про позбавлення батьківських прав.

Позовна заява про розірвання шлюбу. На першому примірнику акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серії та номери бланків для копій документів виконавчого провадження, що були використані для складання копій цього акта/додатка. На копіях акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серія та номер першого примірника акта/додатка.

При проведенні опису майна державний виконавець оголошує боржнику про заборону розпоряджатися описаним майном (здійснювати його відчуження), а в разі потреби - про обмеження права користуватися описаним майном. Размер: Mb.; Заслужений діяч науки І техніки України — глави 1, 2 (у співавторстві з С.

М. Штефаном), з (у співавторстві з М. П. Омельченком), 4, 5, 6 (у співавторстві з М. П. Омельченком), 7 (у співавторстві з С. М. Штефаном), 8 (у співавторстві. Размер: Mb.; України від 25 квітня року n /5, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня року n /5.