Skip to content

Акт контрольного огляду газового господарства

Скачать акт контрольного огляду газового господарства txt

Акт-наряд на приемку в эксплуатацию и пуск сжиженного газа в газобаллонную установку и в нут ридомовое газооборудование. Характер неисправ н ости. Г лавный и нженер предприятия газового.

+5. Акт приймання газового обладнання. +6. Акт про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв. +7. План локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій, складений відповідно до вимог розділу 6 цих Правил.

+8. Акти про виконання робіт з герметизації вводів інженерних підземних комунікацій.  Як часто повинен проводитися контрольний огляд газового господарства комісією підприємства? 1. Не рідше 1 разу на рік.  Контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматизації, сигналізації і захисту. Якими документами визначається об'єм і періодичність робіт по технічному огляду, обслуговуванню і ремонту засобів вимірювання, контролю, автоматики і сигналізації?

+1. Стандартами. контрольного огляду. газового господарства. На виконання наказу управління освіти від року. №/ Наказую: 1.Створити комісію контрольного огляду газового господарства у складі: Кардаш Г.І.,заст.. директора,голова комісії. Трухим І.В.,завгосп,член. Денис А.М.,вчитель,член. Медвецький,робітник по обслуговуванню,член. 2.Членам комісії проводити контрольний огляд газового господарства не рідше 2 разів на рік. 3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школиІ.М.Мельник. Акт приймання в експлуатацію газового устаткування. Графік технічного обслуговування газового господарства на поточний рік. Графік планово-запобіжних оглядів і ремонтів газового господарства на поточний рік. Графік повірки засобів вимірювання.

Схема ГРУ(ГРП). Режимна карта ГРУ(ГРП). Акти контрольних оглядів газового господарства. Агрегатний ремонтний журнал газопроводів. Агрегатний ремонтний журнал ГРУ(ГРП).  Паспорти із результатами випробування технічного огляду котлів.

Журнали: змінний, ремонтні котлів; перевірки КВПіА; ХВО. Режимні карти котлів. Припис інспектора по котлонагляду і відповідь на припис. Графік ППР та профілактичного огляду котлів на поточний рік. Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен провадитися не рідше 2 разів на рік. Огляд провадиться комісією, призначеною керівником підприємства.  Потреба нанесення покриття в коротші строки визначається при контрольному огляді газового господарства.

Роботи із застосуванням зварювання і відкритого полум'я повинні виконуватися відповідно до правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт, встановлених чинним законодавством України.  Готовність до роботи газового обладнання сезонної дії підприємства повинна бути оформлена актом, згідно з формою, наведеною в Правилах технічної експлуатації.

Саме під час такої перевірки контролером може бути виявлено факт пошкодження газового лічильника та/або опломбування. Важливо пам’ятати, що відповідно до п. 4 підрозд. 9 розд. Х Кодексу оператор газорозподільної системи при проведенні контрольного огляду вузла обліку має право: 1. Встановлена в газових колодязях арматура (засувки, крани і компенсатори) не рідше 1 разу на рік повинна піддаватися ретельному огляду і перевірці. При цьому виконують такі роботи: 1) Очищають колодязі і арматуру від бруду і нальотів корозії  Інструкції повинні містити вимоги по пожежній безпеці на об'єктах газового господарства.

Відповідальним за загальне полягання безпеки праці в газовому господарстві є керівник підприємства. Працівники всіх професій, зайняті експлуатацією систем газопостачання, повинні проходити наступні спеціальні інструктажі по безпеці праці: ввідний; первинний на робочому місці; повторний; позаплановий; поточний. План локализации и ликвидации возможных аварий при эксплуатации газового хозяйства Перечень газоопасных работ Журнал выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы, а также сами наряды-допуски, возвращенные после выполнения работ Журнал учета проводимого технического обслуживания и плановых осмотров, ревизий и ремонтов газопроводов, сооружений на них и газового оборудования Журнал учета проверки контрольно-измерительных приборов Журнал учета и проверки газоанализаторов   Акт контрольной опрессовки Акт на проведение восстановительных работ дефектного места газопровода Акт наружного осмотра газооборудования Акт приймання в експлуатацію газового устаткування.

Графік технічного обслуговування газового господарства на поточний рік. Графік планово-запобіжних оглядів і ремонтів газового господарства на поточний рік. Графік повірки засобів вимірювання. Схема ГРУ(ГРП). Режимна карта ГРУ(ГРП).

Акти контрольних оглядів газового господарства. Агрегатний ремонтний журнал газопроводів. Агрегатний ремонтний журнал ГРУ(ГРП).  Паспорти із результатами випробування технічного огляду котлів. Журнали: змінний, ремонтні котлів; перевірки КВПіА; ХВО. Режимні карти котлів. Припис інспектора по котлонагляду і відповідь на припис. Графік ППР та профілактичного огляду котлів на поточний рік.